Hvorfor Football for Peace?

Mange veier fører til fred og forebygging av konflikter. Selv om idrettsbanen er en kamparena, er nettopp idrett en fantastisk mulighet til å bygge broer mellom mennesker. Idrett gir også ungdom i fattigdom og desperasjon muligheter til å skaffe seg de porsjoner av verdighet, anerkjennelse og glede - som vi alle trenger.

Aktive Fredsreiser gir gjennom nettstedet www.footballforpeace.no eksempler på hvordan fotball kan forebygge fred. Ikke minst gjelder det i flere land i Afrika der mange ungdommer lever både i konflikt og fattigdom.

Aktive Fredsreiser arbeider for å gi ungdom tro på at konflikter kan løses og at fred kan skapes og at deres egne holdninger og handlinger er avgjørende. Aktive Fredsreiser har åpnet øynene til tusenvis av norske ungdommer. Gjennom dokumentasjon av krigens grusomheter begynner ungdom å tenke fram sine egne holdninger til krig, fred, konflikt og menneskerettigheter. Målet er alltid fred.

 

Helga Arntzen

Helga ArntzenEr gründer, ideolog og den sentrale personen i Aktive Fredsreiser. Hun startet Aktive Fredsreiser  som en idealistisk reiseoperatør der overskuddet går til fredsarbeid. Helga har tatt initiativet til Football for Peace, og er spesielt opptatt av freds- og forsoningsarbeid på grasrotnivå.

Marit Langmyr

Marit LangmyrMarit har vært aktiv i informasjonkorpset i Redd Barna og som flyktningguide gjennom Røde Kors der hun har vært med på å starte aktivitetsgruppe for enslige mindreårige. Gjennom studier og arbeid har hun fått erfaring med formidling til barn og voksne.